CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS

Munni ofereix informacions valuoses sobre la ciutat als residents i als visitants així que noves oportunitata de negoci.
Una gran quantitat de funcions amb un sol clic .

L’aplicació més completa per als municipis i els seus ciutadans.

LES ÚLTIMES NOTÍCIES DEL SEU MUNICIPI

Totes les últimes notícies publicades pel seu municipi, així que el tauler d'anuncis són disponibles al seu mòbil.

una agenda d’activitats

L’ajuntament i totes les entitats del municipi poden compartir les seves agendas amb els ciutadans.

consultes participatives

Es pot realitzar consultes participatives d’una forma senzilla, ràpida i molt econòmica.

Incidències

Tant els agents municipals com els ciutadans poden avisar l’ajuntament de qualsevol incidència apareguda en el municipi.

Screen 1